L'electrocardiograma dels vins, cerveses i destil·lats

Seguiu, controleu i analitzeu l'evolució dels vostres vins, cerveses i espirituosos en temps real, en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Les nostres solucions

fabrique en france

Seguiment de criança per Onafis

sonde
Cartografia del celler

IIdentifiqueu els microclimes, entengueu i controleu l'entorn de la nau per a reduir els minvaments (mermes) i optimitzar el consum energètic.

Riscos microbiològics

Rebeu alertes en cas de proliferacions de brettanomyces i desviacions volàtils amb el primer sistema mundial de detecció de riscos microbiològics i protegiu els vostres vins.

Les nostres sondes de criança

B-Evolution

Obtingueu la cartografia del celler i protegiu la qualitat dels vostres vins anticipant les desviacions microbiològiques (brettanomyces, acidesa volàtil).

cloud_sync
Identificació de microclimes
thermostat
Temperatures internes i externes
water_drop
Higrometria
opacity
Nivell del contenidor
coronavirus
Detecció desviació microbiològica
speed
Pressió atmosfèrica
bubble_chart
Oxigen dissolt i gasós
B-Atmos

Obtingueu la cartografia del vostre celler i controleu millor l'entorn de la criança.

thermostat
Temperatures internes i externes
cloud_sync
Identificació de microclimes
water_drop
Higrometria

Seguiment de fermentació per Onafis

Cinètiques de fermentació automatitzades

Traceu les cinètiques de les fermentacions en temps real amb el Densios, el densímetre automàtic que mesura la densitat i la temperatura en continu.

Estalvieu temps en les mesures manuals, anticipeu fermentacions lànguides a distància i planifiqueu les operacions amb dades fiables i precises.

Els nostres sensors de fermentació

blur_on
Densitat
thermostat
Temperatura
Densios per a vins negres

El Densios s'instal·la al dipòsit, dins d'una campana d'acer inoxidable que li permet flotar i fer mesuraments fiables de densitat i temperatura.

Densios Blanc & Rosat

El sensor flota lliurement dins el dipòsit i mesura la densitat i la temperatura en continu.

Per a facilitar la seva extracció, es pot fixar a la part superior del dipòsit.

Densios Cervesa

El sensor sura lliurement en el seu dipòsit i mesura la densitat i la temperatura.

Per a facilitar la seva extracció, es pot fixar a la part superior del dipòsit.

Aplicació

Les nostres eines estan associades a una interfície de gestió senzilla dissenyada en col·laboració amb diversos cellers.

Les dades recopilades pels sensors es transmeten als nostres servidors.

L'historial de dades es conserva indefinidament perquè pugueu consultar-lo sempre quan ho desitgeu.
Utilitzeu el llibre de celler digital per a una traçabilitat senzilla i eficient.

mockup device application

Confien en nosaltres

chateau lafite logo
leoville las cases logo
chateau nenin logo
chateau castel logo
chateau latour logo

Testimoniatges

Julien Arnaud, Responsable I+D
de Château Latour
"A més d'estalviar temps, el seguiment és molt precís, amb corbes alimentades cada hora, en lloc de dues vegades al dia. Això permet ser més reactiu en la gestió de les fermentacions, en identificar més ràpidament un alentiment o una parada, per exemple".
Alain Gomez, Enólogo
de Celler Masroig
"Volem fer un seguiment més rigorós de l'evolució de la criança dels nostres vins, i les dades recollides pels sensors Onafis ens proporcionen informació molt rellevant per a la presa de decisions al celler."

Contacte

Merci, votre message a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message.
MENTIONS LÉGALES

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site Onafis l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.

Edition du site
Le présent site, accessible à l’URL https://www.onafis.com/ (le « Site »), est édité par:
My Bacchus , société au capital de 74529 euros, inscrite au R.C.S. de NANTES sous le numéro 838 011 021 R.C.S. Nantes, dont le siège social est situé au 1 avenue de Chaville 44800 Saint Herblain, représenté(e) par Alexandre Ermenault dûment habilité(e)
Le numéro individuel TVA de l’éditeur est : FR73838011021.

Hébergement
Le Site est hébergé par la société OVH SAS, situé 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex 1, (contact téléphonique ou email : 1007).

Directeur de publication
Le Directeur de la publication du Site est Alexandre Ermenault .

Nous contacter
Par téléphone : +33252880007
Par email : contact@onafis.com
Par courrier : 15 boulevard Marcel Paul 44800 Saint Herblain

Données personnelles
Le traitement de vos données à caractère personnel est régi par notre Charte du respect de la vie privée, disponible depuis la section &Charte de Protection des Données Personnelles, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 («RGPD»).